"Дайк” – Пловдив

Разработва програмни продукти за автоматизирани текстови финансови анализи на фирми. Консолидиране на счетоводни отчети. Лихви, реализация, калкулации и себестойност. Бизнес справочници за мениджъри, експерти и гл. счетоводители. Речник за Windows, Excel, Word, Internet и E-mail. С приложение на математически методи оптимизира производствени програми и натоварване на оборудване за постигане на максимална печалба.

           Програмите са ориентирани към мениджъри, одитори, счетоводители, инвестиционни посредници, кредитни институции, консултанти, оценители и други.

Тел/факс: 032/ 25 30 60  VIVACOM; GSM: 088 72 72 248  M-tel;   Skype: daik_plovdiv

E-mail: michev@blizoomail.bg  и  gmichev@abv.bg   Web: www.daik.dir.bg

За фирмата    Офертни цени    Нашите клиенти    За покупки    За контакти

Персонална страница на Георги Мичев - ръководител на фирмата

*****